Chính Sách Điều Khoản

Chào mừng bạn đến với trang “Chính sách và Điều khoản” của ffinto.org. Trang này mô tả các điều khoản và quy định mà bạn cần tuân thủ khi sử dụng trang web của chúng tôi. Việc sử dụng và truy cập vào ffinto.org đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sau đây. Hãy đọc kỹ và hiểu rõ những điều khoản này trước khi tiếp tục sử dụng trang web.

 1. Bản quyền:
  • Tất cả nội dung trên ffinto.org, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ và các tài liệu khác, được bảo vệ bởi luật bản quyền và thuộc sở hữu của ffinto.org hoặc các bên sở hữu tương ứng. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ ffinto.org hoặc chủ sở hữu tương ứng là vi phạm bản quyền.
 2. Sự chấp nhận và trách nhiệm cá nhân:
  • Khi sử dụng trang web ffinto.org, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật pháp liên quan đến việc sử dụng internet và tuân theo các quy định, hướng dẫn và quy tắc của chúng tôi.
  • Bạn chịu trách nhiệm duy nhất về các hoạt động của mình trên trang web và đảm bảo rằng bạn không vi phạm quyền riêng tư, bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào.
 3. Sử dụng thông tin:
  • ffinto.org cung cấp thông tin và nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin từ trang web này. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn và tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin từ ffinto.org.
 4. Liên kết đến bên thứ ba:
  • Trang web ffinto.org có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc các hoạt động của các trang web này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba là do sự lựa chọn và rủi ro của bạn.
 5. Bảo mật thông tin:
  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin cá nhân bạn khi truyền đến hoặc từ trang web ffinto.org.
 6. Thay đổi và cập nhật:
  • ffinto.org có quyền thay đổi và cập nhật các điều khoản và chính sách này khi cần thiết. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web hoặc thông qua các phương tiện liên lạc khác.
 7. Liên hệ:
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến chính sách và điều khoản của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang “Liên hệ”.

Xin lưu ý rằng việc sử dụng trang web ffinto.org đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và chính sách được mô tả trên trang này. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.